Kategorie
Bez kategorii

Formowanie klonu

Kategorie
Bez kategorii

Przycięcie brzozy

Kategorie
Bez kategorii

Przycinanie 16szt. topili.

Kategorie
Bez kategorii

Cięcie pielęgnacyjne sosny przy użyciu technik alpinistycznych